dustaq

dustaq
is.
1. Həbs olunmuş, yaxud dustaqxanada saxlanılan adam; məhbus. Dustaqlar gözdən qeyb olanacan camaat dallarınca baxırdı. Ə. H.. Qadın yalnız dustaqlara deyil, bəzən üç nəfər qarovul üçün də yemək gətirirdi. M. S. O.. Məşədi Şərəf danışdıqca Qüdrətov yazır, hərdən dayanıb dustağın sifətinə baxırdı. Ə. Vəl.. // məc. Məhbus kimi oturub evdən bayıra çıxmayan, xarici aləm, cəmiyyət ilə əlaqəsi olmayan adam haqqında. <Nina Xumara:> Daima evdə, sanki bir dustaq; Nə olur bir çıxıb hava alsaq! H. C.. // klas. Əsir mənasında. Bülbüli-şeyda gülün, pərvanə şəmin dağıdır; Binəva könlüm, ki bir dilbilməzin dustağıdır. Qövsi. Dustaq etmək (eləmək) – həbs etmək, həbsə salmaq, azadlıqdan məhrum etmək; // məc. bir yerə salıb nəzarət altında saxlamaq, bayıra çıxmağa qoymamaq. Qaraca qız duydu ki, <mürəbbiyə> Ağca xanımı evə salıb dustaq etdi. S. S. A.. <Səfər:> İndi bir ay, üç həftə, iki gündür ki, <Səriyyəni> burada dustaq eləyiblər. C. C.. Dustaq olmaq – məhbus olmaq, həbsə düşmək, həbsə salınmaq, dustaqlıqda olmaq. İl yarım dustaq olandan sonra qurtarıb gəldi və başladı evlərdə mərsiyə oxumağa. C. M.. <Reyhan:> Həm insafdırmı, Elçinin anası, əlsizayaqsız bir qadın zindanlarda dustaq olsun?. . M. Hüseyn; // məc. dustaq kimi bir yerdə oturub bayıra çıxmamaq, yaxud bu və ya başqa səbəbə görə bayıra çıxa bilməmək.
2. Həbsxana, həbs, qazamat, həbs yeri, dustaqlıq. <Qubernator:> Dustaqdan bir şey çıxmaz, burada qan lazımdır. C. C.. Dustaqdan qayıtdı, görmədi qızı; Qaldı ürəyində hər söz, hər arzu. Z. Xəlil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • məhbus — ə. dustaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həbs — ə. dustaq etmə; tutma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dutsaq — «Dustaq» söz. qədim forması …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bənd — 1. is. <fars.> 1. anat. Skelet sümüklərinin oynaq yerləri; buğum, məfsəl. Barmaqların bəndləri. Bəndləri ağrımaq. Bəndləri qırılmaq. – <Qazan xan> başında, bədəninin bəndlərində bir ağırlıq və sızıltı duydu. M. Rz.. 2. Müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Мирзоев, Эльвин Хаджи оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Мирзоев. Мирзоев Эльвин Хаджи оглы Elvin Hacı oğlu Mirzəyev …   Википедия

  • badyannıx — (Şamaxı) dustaq üçün evdən aparılan xörək, yeməli şeylər. – Həsən üçün dünən qazamata badyannıx aparmışdım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bəndə — f. 1) dustaq; 2) kölə, qul; 3) insan, adam; 4) kor koranə tabe olan; 5) mən (qarşısındakına hörmət olaraq işlədilir) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dərqeyd — f. qeyd etmə, dəftərə salma f. zəncirləmə, bağlama, dustaq etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəstgir — f. 1) əlindən tutan; köməkçi, arxa; 2) dustaq, əsir, tutulmuş (adam) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • firari — ə. qaçaq, qaçqın (əsgər, dustaq və s. haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”